System mini-implantw miniSKY Implant System

W tym systemie rwnie? przewidziana jest implantacja 4 niewielkich implantw o specjalnie zaprojektowanej budowie. Po ich wszczepieniu w protezie zostaj? zamontowane specjalne zaczepy, ktre jeszcze mocniej ni? poprzednim systemie utrzymuj? protez? na pod?o?u i umo?liwiaj? pacjentom wygodne funkcjonowanie z protez?.