Gabinet stomatologiczny Estim-Dent Wrocław

Szanowni Pa?stwo

Gabinet stomatologiczny ESTIM DENT kompleksowo i profesjonalnie zaopiekuje si? u?miechem ca?ej Pa?stwa rodziny. Dzi?ki nam przekonaj? si? Pa?stwo, ?e dentysta mo?e leczy? bezbole?nie i bez stresu. Udowodnimy, ?e stomatolog mo?e by? profesjonalist? o ?yczliwym podej?ciu, ktry ch?tnie odpowie na Pa?stwa pytania oraz rozwieje wszelkie obawy. Nasza oferta przypadnie Pa?stwu do gustu rwnie? w przypadku, gdy interesuje Pa?stwa stomatologia w atrakcyjnej cenie. Uwa?amy bowiem, ?e fachowy i tani stomatolog powinien by? dost?pny dla ka?dego.

EstIm-Dent posiada ponad 70-letnie do?wiadczenie, oparte na rodzinnej tradycji, przekazywanej z ojca na syna. Dzia?alno?? opieramy na dekadach nauki, praktyk, doskonalenia swoich umiej?tno?ci i nieustannego rozwoju. Od trzech pokole? lekarze z naszej rodziny zdobywaj? niezb?dny warsztat, aby mc pracowa? jako znakomicie wykwalifikowani lekarze specjali?ci. To wieloletnie do?wiadczenie pozwala na ?wiadczenie us?ug na najwy?szym poziomie, gwarantuj?c nam satysfakcj? zawodow?, a Pa?stwu zdrowy i pi?kny u?miech.

Proponujemy us?ugi takie jak:

  • stomatologia estetyczna i zachowawcza (w tym, wybielanie z?bw, leczenie prchnicy, leczenie kana?owe, bi?uteria naz?bna);
  • protetyka (korony, mosty, licwki, protezy);
  • implantoprotetyka (implanty klasyczne, miniimplanty, sinus-lift, mikroimplanty ortodontyczne);
  • pedodoncja (lakowanie, lakierowanie, kolorowe wype?nienia, dentysta oczekuj?cy z nagrodami za wyleczone z?bki).

Zesp? ESTIM DENT stworz? do?wiadczeni lekarze, ktrzy regularnie podnosz? swoje kompetencje. Ka?dy dentysta zatrudniony w naszym gabinecie zobowi?zany jest do uczestnictwa w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach, zarwno w kraju, jak i zagranic?, co pozwoli mu na zdobycie jeszcze wy?szych kwalifikacji.

UWAGA!!! Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii ESTIM DENT od 1 kwietnia przyjmuje pacjentw pod adresem: ul. Szcz??liwa 42A (rg Zaporoskiej i Gajowickiej, 3km od dotychczasowej lokalizacji), 53-418 Wroc?aw.